Thủ tục hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu của DNCX

29/03/2018 730 lượt xem    

Mục lục bài viết

Hướng dẫn giải đáp những vướng mắc về thủ tục hoàn thuế GTGT khâu NK của DNCX

Căn cứ vào công văn 2132/TCT-KK

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT năm 2008 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam/ hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu NK để SX, gia công HHXK theo HĐSX, gia công XK ký với nước ngoài; HHDV mua bán giữa nước ngoài với khu phi thuế quan và giữa khu phi thuế quan với nhau.

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

Quyền nhập khẩu là quyền được NK hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân; bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai HHNK để thực hiện, chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến NK. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Căn cứ Điều 21 NĐ 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của CP về KCN, khu chế xuất và khu kinh tế;

1. Khu chế xuất, DNCX được áp dụng quy định với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật. Quy định là DNCX được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Khu chế xuất hoặc DNCX được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào; bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

3. DNCX được mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp, DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục XNK và hải quan đối với những loại HH này.

4. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hoá XNK của khu chế xuất, DNCX thực hiện theo pháp luật về hải quan.

5. Quan hệ trao đổi HH giữa các khu chế xuất, DNCX với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam. (Trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu.)

6. Cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu chế xuất, DNCX khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất, DNCX và ngược lại không phải khai báo hải quan.

Căn cứ Khoản 9 Điều 1 NĐ số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế:

Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 và bổ sung Khoản 7 Điều 21 như sau:

DNCX được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua hàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn cụ thể Điều này.

Căn cứ Khoản 20 Điều 4 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC. Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và NĐ 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế:

Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên vật liệu NK để SX, gia công HHXK theo hợp đồng SX gia công XK ký kết với bên nước ngoài.

HHDV được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, DNCX, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi HH giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ XK, NK.

Trả lời Công văn số 17/4/2015-SK ngày 17/4/2015 của Công ty TNHH Sankei Việt Nam (gọi là Công ty Sankei)

Về liên quan đến vướng mắc về thủ tục hoàn thuế GTGT khâu NK của DNCX cho các tờ khai đăng ký sau ngày 1/1/2014, sau khi thống nhất ý kiến với Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, ngày 27/6/2014 Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn số 2436/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT đối với DNCX khi thực hiện quyền nhập khẩu. Cụ thể có hướng dẫn:

Từ ngày 01/01/2014, khi thực hiện quyền nhập khẩu đề nghị Công ty Sankei Việt Nam thực hiện. (Theo hướng dẫn tại Khoản 6, Điều 3 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.)

– Ngày 22/7/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 9089/TCHQ-GSQL. Theo đó:

DNCX được tiếp tục mua bán HH và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán HH. (Theo quy định tại NĐ 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của CP đến khi có hướng dẫn của BTC.)

– Liên quan đến việc hoàn trả thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa; BTC đã có công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 gửi các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; các Cục Thuế tỉnh, thành phố. Theo đó:

Cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa cho DN đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014 (thời điểm TT 150/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) trở đi.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Công ty Sankei là DNCX, theo quy định về thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ mà Công ty Sankei mua từ nước ngoài, mua từ khu phi thuế quan khác là đối tượng không chịu thuế GTGT, trường hợp Công ty Sankei được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu để bán ra hoặc để XK, Công ty Sankei phải thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động theo quy định của pháp luật và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tuy nhiên, Công ty Sankei chưa thành lập được chi nhánh để thực hiện quyền nhập khẩu để bán ra hoặc để XK là do vướng mắc khi thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và đã được Chính phủ đồng ý cho tiếp tục thực hiện việc mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ đến khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính theo công văn số 9089/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2014 của Tổng cục Hải quan nêu trên, số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của Công ty Sankei được xác định là nộp thừa theo quy định.

Đề nghị Công ty Sankei liên hệ với cơ quan Hải quan để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. (Cơ quan Hải quan nơi Công ty Sankei mở tờ khai.)

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO