Thủ tục cấp hóa đơn lẻ

13/01/2018 919 lượt xem    

Thủ tục cấp hóa đơn lẻ

Hóa đơn lẻ cần để làm gì?

Doanh nghiệp của bạn đi thuê nhà, thuê xe,… của các cá nhân, hộ kinh doanh hay tổ chức không phải là doanh nghiệp.Những khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra để được tính vào chi phí được trừ thì cần có hóa đơn hợp pháp. Tuy nhiên đối với chủ sở hữu đôi khi họ không biết thủ tục để làm sao được cấp hóa đơn. lẻ. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn kế toán, chủ sở hữu tài sản được biết thủ tục, hướng dẫn cách tính để nộp thuế có liên quan.

Căn cứ vào thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT 39) hướng dẫn về thủ tục cấp hóa đơn lẻ

Đối tượng được đề nghị cấp hóa đơn lẻ

– Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án)

– Hộ, cá nhân kinh doanh có tài sản hoặc cung cấp một loại hình gì đó cần hóa đơn .lẻ để cung cấp cho các doanh nghiệp dùng để làm chi phí hợp lệ.

– Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua

Nơi cấp hóa đơn. lẻ ở đâu?

– Với tổ chức: nơi tổ chức đăng ký MST, nơi đóng trụ sở, hoặc nơi ghi trong quyết định thành lập

– Với hộ và cá nhân không kinh doanh: nơi cấp MST, nơi đăng ký hộ khẩu…

– Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hóa đơn lẻ

Loại hóa đơn:

Hóa đơn bán hàng

Hồ sơ xin cấp hóa đơn. lẻ:

– Đơn đề nghị cấp hóa đơn. lẻ ( Điểm 3.4  Thông tư 39/2014/TT-BTC, 01 bản chính);

– CMND photo (01 bản) và bản chính để đối chiếu

– Hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ hoặc giấy mua bán hàng hóa (02 bản trong đó có ít nhất 01 bản chính);

– Tờ khai thuế GTGT, TNCN (02 bản);

– Tờ hoặc tờ khai thuế TNDN (đối với tổ chức 03 bản);

– Biên lai nộp thuế (02 bản photo)

Lưu ý: cá nhân khác thay mặt người nộp thuế thực hiện ký hồ sơ kê khai thuế,. nộp thuế, nhận hóa đơn lẻ thì phải có văn bản ủy quyền. theo Bộ luật dân sự (điều 6, khoản 2, TT156/2013/TT-BTC)

Thời hạn giải quyết:

Sau khi người đề nghị cấp hóa đơn lẻ đã nộp. thuế và làm đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO