Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp

17/01/2018 778 lượt xem    

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 13, Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Séc:

Lợi tức do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng bất động sản được nêu tại Điều 6 và bất động sản đó nằm tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

Lợi tức do đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng các cổ phần hay các quyền lợi tương tự khác của một công ty mà tài sản của công ty đó bao gồm toàn bộ hay chủ yếu bất động sản nằm tại Nước ký kết kia, có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

Công văn 3495/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 03/2017/CV-HAP ngày 03/5/2017 và công văn số 04/2017/CV-HAP ngày 5/6/2017 của Công ty TNHH Hapras về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Séc đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội cho Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nếu DN chuyển nhượng 100% vốn của mình tại 1 cty khác ( vốn chủ yếu là quyền sử dụng đất) cho 1 DN khác tại Việt Nam, thì DN là đối tượng phải có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng vốn số 292/2016/HĐCNV-ĐT ngày 15/09/2016 giữa Công ty TNHH Hapras và Tổng Công ty Vinaconex:

Căn cứ các Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội từ ngày 01/01/2016 đến 31/7/2016 và từ ngày 01/8/2016 đến 25/10/2016

Trường hợp Công ty TNHH Hapras chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia tại Hà Nội với giá trị hợp đồng chủ yếu từ quyền sử dụng đất thì Công ty TNHH Hapras có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Về việc kê khai, nộp thuế, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Công ty thực hiện theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO