Khoản thu nhập nhận được do được thưởng theo doanh số có tính vào TNCT không?

20/08/2019 1732 lượt xem    

Doanh nghiệp thường khuyến khích nhân viên làm việc bằng cách thưởng theo doanh số; vậy tiền thưởng cho nhân viên đạt doanh số có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN hay không? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và các thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra các hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo Điều 2, Khoản 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản TNCT như sau:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động. Bao gồm:
a. Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

Căn cứ theo quy định trên:

Khoản thu nhập nhận được do được thưởng theo doanh số sẽ chịu thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO