Thông tư hướng dẫn đối với hợp đồng EPC của Nhà thầu nước ngoài

28/02/2018 1661 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn áp dụng Thông tư hướng dẫn đối với hợp đồng EPC của Nhà thầu nước ngoài căn cứ vào công văn 5879/TCT-CS ngày 19/12/2016

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Hiệu lực thi hành:

– Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014, thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

– Trường hợp các Hợp đồng, Hợp đồng thầu phụ được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT, thuế TNDN tiếp tục thực hiện như hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Tại Điều 3 Hợp đồng số 2013 (Z081/A01) ngày 25/3/2014 giữa Công ty điện lực Vĩnh Tân 1 với Liên doanh nhà thầu là Viện nghiên cứu thiết kế Điện lực tỉnh Quảng Đông (GEDI) và Tổng công ty công trình nhiệt điện Quảng Đông (CEE) để thực hiện dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 (bản dịch tiếng Việt) quy định:

Ngày có hiệu lực:

Hợp đồng sẽ có hiệu lực vào ngày khi tất cả các điều kiện sau đây đã được thực hiện:

– Hợp đồng này chính thức được ký kết bởi hai bên;

– Giấy bảo lãnh của công ty mẹ đã được ký và trình kèm theo hợp đồng;

– Nhà thầu trình giấy bảo lãnh kèm theo với hợp đồng;

– Hợp đồng trực tiếp đã được trình kèm theo hợp đồng.

Trả lời công văn số 5647/CT-KTT2 ngày 17/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, về việc áp dụng Thông tư hướng dẫn đối với hợp đồng EPC của Nhà thầu nước ngoài, sau khi báo cáo và được sự đồng Ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 3/12/2014, Công ty điện lực Vĩnh Tân 1 ký Phụ lục 001 với Liên doanh nhà thầu GEDI và CEEC để điều chỉnh một số nội dung trong Hợp đồng EPC nêu trên.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Thuận kiểm tra cụ thể việc thực hiện Hợp đồng giữa các Bên liên quan để có cơ sở xác định áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hợp đồng EPC số 2013 nêu trên, cụ thể như sau:

– Trường hợp trong khoảng thời gian từ 25/3/2014 đến trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 103/2014/TT-BTC (ngày 01/10/2014), các điều kiện tại Điều 3 hợp đồng EPC số 2013 đã đầy đủ, hợp đồng có hiệu lực thi văn bản quy phạm pháp luật về thuế áp dụng để xác định thuế nhà thầu của Công ty đối với hợp đồng này là Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp kể từ ngày 01/10/2014, các điều kiện tại Điều 3 Hợp đồng EPC số 2013 mới thực hiện đầy đủ, hợp đồng có hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật về thuế áp dụng để xác định thuế nhà thầu của Công ty đối với hợp đồng này là Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO