Thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước

01/03/2018 797 lượt xem    

Công văn Số: 6173/TCT-TVQT
V/v Thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước.

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định về sản xuất và kinh doanh rượu.

Căn cứ Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Căn cứ Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

Căn cứ Quyết định số 544-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ thống nhất phát hành và quản lý các loại biểu mẫu chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước như sau:

I. Hình thức, nội dung, đặc điểm từng loại tem rượu sản xuất trong nước năm 2016 (có Mẫu tem kèm theo):

1. Tem rượu sản xuất trong nước ≥ 20° dùng cho tổ chức, cá nhân dán bằng máy có tốc độ dán thấp.

– Ký hiệu mẫu: TR01C.

– Kích thước: (110 x 13) mm.

– Trên tem có dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN ≥ 20°).

– Giấy in tem có phủ sẵn cồn dán (giấy decl vỡ); Tem in 04 màu: Xanh, đỏ, vàng, đen; nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau.

– Bên trái tem in mã vạch hai chiều và có dòng chữ TR01C. Bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự bằng mực màu đen. Tem được in và đóng thành cuộn.

– Ở vị trí cụm chữ “TEM RƯỢU (SXTN  20°)” có in chìm bằng mực UV các thông số sau:

+ Dòng chữ “SXTN  20°” được in nghiêng 30°.

+ Dòng chữ “TCT”.

+ Dòng chữ TR01 được in phía dưới dòng chữ “TCT”.

– Hình mô tả:

– Số nhảy của con tem gồm 07 ký tự. Ký tự số nhảy thay đổi kích thước lớn dần đều từ trái qua phải.

2. Tem rượu sản xuất trong nước ≥ 20° dùng cho tổ chức, cá nhân dán bằng tay (tem in theo phel).

– Ký hiệu mẫu: TR01T.

– Kích thước: (110 x 13) mm.

– Trên tem có dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN ≥ 20°).

– Giấy in tem có phủ sẵn cồn dán (giấy decl vỡ); Tem in 04 màu: Xanh, đỏ, vàng, đen; nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau.

– Bên trái tem in mã vạch hai chiều và có dòng chữ TR01T. Bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự bằng mực màu đen.

– Tem in trên từng tờ có bế sẵn từng con tem để tiện sử dụng.

– Ở vị trí cụm chữ “TEM RƯỢU (SXTN ≥ 20°)” có in chìm bằng mực UV các thông số sau:

+ Dòng chữ “SXTN ≥ 20°” được in nghiêng 30°.

+ Dòng chữ “TCT”.

+ Dòng chữ TR01T được in phía dưới dòng chữ “TCT

– Hình mô tả:

– Số nhảy của con tem gồm 07 ký tự. Ký tự số nhảy thay đổi kích thước lớn dần đều từ trái qua phải.

3. Tem rượu sản xuất trong nước <20° dùng cho tổ chức, cá nhân dán bằng máy có tốc độ dán thấp (tem đóng cuộn):

– Ký hiệu mẫu: TR02C.

– Kích thước: (110 x 13) mm.

– Trên tem có dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN <20°).

– Giấy in tem có phủ sẵn cồn dán (giấy decl vỡ); Tem in 04 màu Xanh, đỏ, vàng, đen; nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau.

– Bên trái tem in mã vạch hai chiều và có dòng chữ TR02C. Bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự bằng mực màu đen. Tem được in và đóng thành cuộn.

– Ở vị trí cụm chữ “TEM RƯỢU (SXTN <20°)” có in chìm bằng mực UV các thông số sau:

+ Dòng chữ (SXTN <20°) được in nghiêng 30°.

+ Dòng chữ (TCT).

+ Ở giữa chữ “SXTN <20°” và chữ “TCT” có in hai dòng chữ “TR02C” song song nhau.

– Hình mô tả:

– Số nhảy của con tem gồm 07 ký tự. Ký tự số nhảy thay đổi kích thước lớn dần đều từ trái qua phải.

4. Tem rượu sản xuất trong nước <20° dùng cho tổ chức, cá nhân dán bằng tay (tem in theo phel):

– Ký hiệu mẫu: TR02T.

– Kích thước: (110 x 13) mm.

– Trên tem có dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN <20°)

– Giấy in tem có phủ sẵn cồn dán (giấy decl vỡ); Tem in 04 màu Xanh, đỏ, vàng, đen; nền hoa văn được thiết kế đan xen nhau.

– Bên trái tem in mã vạch hai chiều và có dòng chữ TR02T. Bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự bằng mực màu đen.

– Tem in trên từng tờ có bế sẵn từng con tem để tiện sử dụng.

– Ở vị trí cụm chữ “TEM RƯỢU (SXTN <20°)” có in chìm bằng mực UV các thông số sau:

+ Dòng chữ “SXTN <20°” được in nghiêng 30°.

+ Dòng chữ “TCT”.

+ Ở giữa chữ “SXTN <20°” và chữ “TCT” có in hai dòng chữ “TR02T” song song nhau.

– Hình mô tả:

– S nhảy của con tem gồm 07 ký tự. Ký tự số nhảy thay đổi kích thước lớn dần đều từ trái qua phải.

II/ Bán tem rượu sản xuất trong nước:

1. Cơ quan thuế các cấp thực hiện cấp, bán tem rượu sản xuất trong nước theo đúng quy định tại điểm 3, Điều 6 Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính.

2. Giá bán các loại tem rượu sản xuất trong nước năm 2016 nêu trên (bắt đầu từ ký hiệu AA/16P…), đã bao gồm chi phí phát hành theo quy định và được thực hiện thống nhất trong toàn quốc, cụ thể:

STT

Ký hiệu mẫu

Loại tem

Giá bán/tem (VNĐ)

1

TR01C

Tem rượu sản xuất trong nước ≥20° dùng cho tổ chức, cá nhân dán bằng máy có tốc độ thấp (tem đóng cuộn).

435,9

2

TR01T

Tem rượu sản xuất trong nước ≥20° dùng cho tổ chức, cá nhân dán bằng tay (tem in theo phel).

364,4

3

TR02C

Tem rượu sản xuất trong nước <20° dùng cho tổ chức, cá nhân dán bằng máy có tốc độ thấp (tem đóng cuộn).

441,4

4

TR02T

Tem rượu sn xuất trong nước <20° dùng cho tổ chức, cá nhân dán bằng tay (tem in theo phel).

364,4

3. Nơi nhận tem rượu sản xuất trong nưc:

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra nhận tại Tổng cục Thuế, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào nhận tại Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại TPHCM, số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố phản ảnh kịp thời về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tài vụ Quản trị) để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO