Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

10/02/2018 588 lượt xem    

Số: 4156/TCT-DNL
V/v: Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên phạm vi cả nước đã có những chuyển biến tích cực; tuy nhiên, tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu vẫn còn tình trạng gian lận gây thiệt hại cho người tiêu dùng và gây thất thu cho Ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu chưa thể triển khai đồng bộ trong phạm vi cả nước; (hiện mới triển khai áp dụng tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với hơn 50% thị phần xăng dầu tiêu thụ toàn quốc; 50% còn lại thuộc về các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khác); cơ quan thuế cần có những biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế; nhằm tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; để đảm bảo chống thất thu thuế; và hạn chế gian lận đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Thời gian qua, một số Cục Thuế địa phương như Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng; đã kiến nghị với UBND tỉnh, thành phố để chỉ đạo thực hiện giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu; thông qua quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu; của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Giải pháp nêu trên đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh doanh xăng dầu; bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng và được xã hội đồng tình, ghi nhận.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý xăng dầu trên phạm vi cả nước trong điều kiện hiện nay; Bộ Tài chính đã có văn bản số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan ban ngành phối hợp tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Thực hiện ý kiến của chỉ đạo của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu; của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh/ thành phố phê duyệt thực hiện trên địa bàn với trình tự, thủ tục và các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Xây dựng Đề án tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Đề án cần nêu rõ sự cần thiết; căn cứ pháp lý, mục tiêu và yêu cầu, phạm vi điều chỉnh của Đề án; các giải pháp thực hiện; cách thức tổ chức thực hiện.

2. Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh/ thành phố phê duyệt Đề án thông qua việc ban hành Quyết định/ Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh/ thành phố.

3. Trên cơ sở Quyết định/ Chỉ thị của UBND tỉnh, thành phố Cục Thuế tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án. Theo đó, kế hoạch cần nêu; rõ cơ quan thuế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các ban, ngành liên quan; thực hiện kẹp chì và dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng; trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

4. Thực hiện Kế hoạch đã được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt; Cục Thuế phối hợp với Sở Khoa học; và Công nghệ cùng các ban, ngành liên quan thực hiện các biện pháp sau:

– Cơ quan thuế phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức phổ biến tuyên truyền kế hoạch tăng cường công tác quản lý thuế thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đó xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn;

– Cơ quan thuế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; (Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh) và các ban ngành có liên quan; thành lập đoàn công tác liên ngành thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ tổng tất cả các cột bơm xăng dầu; của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, thành phố. Tem niêm phong công tơ tổng do Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phát hành, quản lý.

– Cơ quan thuế thực hiện ghi chỉ số công tơ tổng tại thời điểm niêm phong; và chốt hóa đơn của đơn vị tại thời điểm niêm phong;

– Đoàn công tác liên ngành lập biên bản; về tình trạng niêm phong đồng hồ tổng, số xăng, dầu bán ra; tại thời điểm niêm phong trên đồng hồ tổng; và số hóa đơn cuối cùng đã viết tại thời điểm niêm phong.

– Định kỳ vào ngày đầu và ngày cuối của tháng/ quý, cơ quan thuế phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng cử cán bộ đến cơ sở kinh doanh xăng dầu để ghi chỉ số trên đồng hồ công tơ tổng của từng cột bơm, xác định lượng xăng, dầu bán ra trong kỳ thông qua chỉ số đầu kỳ và cuối kỳ. Qua đó, đối chiếu với tờ khai của người nộp thuế, đối chiếu với hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp nếu có chênh lệch cơ quan thuế sẽ tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định.

– Cục Thuế có thông báo cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn trong đó yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm bảo quản tem niêm phong đang dán trên công tơ tổng theo Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường và Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện tem niêm phong bị rách, hỏng hoặc các cột bơm xăng dầu cần sửa chữa liên quan đến việc bóc dỡ tem niêm phong thì các doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo kịp thời với cơ quan quản lý thuế trực tiếp và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng để được giải quyết.

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu nội dung, kế hoạch và thực tế triển khai đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp quản lý đồng hồ (công tơ) tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tại một số tỉnh như Nghệ An, Lâm Đồng, Thái Bình…Trong đó, lưu ý đến đề án và thực tế triển khai tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Cục Thuế báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện; đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về Tổng cục Thuế để được giải quyết kịp thời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và tổ chức thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO