Giải đáp thắc mắc về quyết toán thuế TNCN với người lao động có thu nhập từ 2 nơi

06/08/2019 746 lượt xem    

Có thu nhập từ 2 nơi thì thực hiện quyết toán như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn cho các bạn về quyết toán thuế TNCN khi cá nhân có lao động có thu nhập từ 2 nơi căn cứ theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của BTC

1.Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi có được ủy quyền cho DN quyết toán không?

Thông tư số 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi; bổ sung  khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Điểm a.4.1 Ủy quyền quyết toán thuế quy định:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức; cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

 • Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương; tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức; cá nhân trả TN và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền QTT; kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

 • Cá nhân có TN từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế; kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia; tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

2. Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi thì thời hạn nộp thuế là khi nào?

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính ( theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC)

Nếu nộp chậm hồ sơ khai thuế so với quy định thì bị xử phạt hành chính. Thang xử phạt đối với hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế được cụ quy định cụ thể: (TẠI ĐÂY)

3.Hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ 2 nơi

Thông tư 92/2015/TT-BTC đã thay đổi hồ sơ quyết toán thuế đối với các cá nhân tự quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc hồ sơ của doanh nghiệp khi quyết toán thuế.

Cá nhân tự quyết toán thuế dùng các mẫu như sau:

  • 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho tờ khai quyết toán thuế mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
  • 02/ĐK-NPT-TNCN: Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh.
  • 02/TB-MST-NPT: Thông báo mã số thuế người phụ thuộc.

Căn cứ các quy định nêu trên: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được phép ủy quyền cho tổ chức; cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp nhất định. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO