Quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra, kiểm tra

16/03/2018 627 lượt xem    

Số: 968/TCT-TTr
V/v: xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra, kiểm tra

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 214/CT-TTr ngày 09/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra tại Công ty cổ phần Thủy sản Trường Giang. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại NĐ 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định:

“Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ

1. Người vi phạm đã:

  • Ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của hành vi vi phạm
  • Hoặc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại

“Điều 13. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

1. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:

c) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm:

  • Giảm số tiền thuế phải nộp
  • Hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, số thuế được giảm

Đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế xác định là có hành vi khai man trốn thuế, nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận để xác định lại hành vi khai thiếu thuế”.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ các quy định nêu trên và thực tế việc thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và kê khai nộp thuế của Công ty cổ phần Thủy sản Trường Giang qua kết quả thanh tra tại đơn vị để xác định hành vi, tình tiết giảm nhẹ và ra quyết định xử lý vi phạm về thuế của công ty cho phù hợp với quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO