Quy định về việc xác định thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế TNDN

09/03/2018 632 lượt xem    

Công văn số 1380/TCT-CS

V/v Chính sách thuế TNDN

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuếthu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phải xử lý ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn Quy định về việc xác định thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Công văn số 1380/TCT-CS ngày 14 tháng 04 năm 2015, cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2297/CT-KT1 ngày 24/12/2014, công văn số 2022/CT-KT1 ngày 27/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Giai đoạn 2009-2013, tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế quy định trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuếthu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm thu nhập khác) nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) của doanh thu hoặc chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) không tách riêng được doanh thu, chi phí được trừ giữa Dự án giai đoạn 1 và Dự án giai đoạn 2 để xác định phần thu nhập của từng dự án, Bộ Tài chính đã có công văn số 12573/BTC-TCT ngày 19/9/2013 gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 8311/VPCP-QHQT ngày 4/10/2013, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã có công văn số 384/TCT-CS ngày 8/1/2014 trong đó hướng dẫn về việc xác định thu nhập tăng thêm của dự án Giai đoạn 2 trên cơ sở vốn đầu tư hoàn thành bình quân tăng thêm từ dự án giai đoạn II năm 2012 và vốn bình quân tăng thêm trong 4 quý của năm 2013 trên cơ sở số vốn đầu tư hoàn thành.

Kể từ kỳ tính thuế năm 2014, thực hiện theo Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, Bộ Tài chính bổ sung hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về cách thức xác định thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng theo tỷ lệ giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh so với tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh hoặc tỷ lệ giữa giá trị vốn đầu tư mở rộng đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh so với tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh. Do đó, kể từ thời điểm 01/01/2014, phần thu nhập tăng thêm của dự án đầu tư SEV2, SEV3 được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO