QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

02/07/2021 778 lượt xem    

Công văn 2200/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế đối với việc phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

Quy định về việc phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

Kính gửi: Cục Thuế thành ph Đà Nng; Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên (S 132 Đng Đa, quận Hải Châu, TP Đà Nng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 90/VMTTN-TH của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, công văn số 4835/CT- TTHT của Cục Thuế TP Đà Nẵng về chính sách thuế đi với việc phối hợp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiên như sau:

 • Căn cĐiều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định đối tượng chịu thuế
 • Căn cứ Điều 4 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định người nộp thuế
 • Căn cứ Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định người nộp thuế
 • Căn cứ Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định thu nhập được miễn thuế
 • Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn người nộp thuế
 • Căn cứ Điều 3 Thông tư số 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thu nhập được miễn thuế
 • Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/1TLT-BTC- BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đi với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
 • Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Căn cứ các quy định nêu trên

Trường hợp Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên có thu nhập từ việc phối hợp thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bằng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và đáp ứng các quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thuế giá trị gia tăng và được miễn thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 3 Thông số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nng được biết.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO