Quy định về việc phân loại nợ khó thu

28/03/2018 1051 lượt xem    

Ngày 28/8/2015, Cục Thuế tỉnh Kon Tum có gửi công văn số 4897/CT-QLN yêu cầu Tổng cục Thuế  hướng dẫn về việc phân loại nợ khó thu. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc phân loại nợ khó thu. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3826/TCT-QLN ngày 17 tháng 09 năm 2015). Cụ thể như sau: 

1.Tại Khoản 3 Điều 4 NĐ 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước quy định:

“Thông tin đăng tải trên CTTĐT của CQNN là thông tin chính thống của CQNN trên môi trường mạng”.

2.Tại điểm 9, Mục IV, phần I Quy trình Quản lý nợ thuế ban hành kèm theo QĐ 1401/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 của Tổng cục trưởng. Tổng cục Thuế quy định về phân loại tiền thuế nợ thì tiền thuế nợ khó thu bao gồm:

– Tiền thuế nợ đang xác định đối tượng để thu;

– Tiền thuế nợ đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nợ thuế bao gồm các trường hợp:

+ Tiền thuế nợ đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nợ thuế và dưới 10 năm: Là các khoản tiền thuế nợ mà cơ quan thuế đã áp dụng đến biện pháp cưỡng chế nợ thuế cuối cùng là thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề nhưng vẫn không thu hồi được tiền thuế nợ, thời gian nợ dưới 10 năm.

+ Tiền thuế nợ đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nợ thuế và từ 10 năm trở lên.

3.Tại khổ 4 công văn số 3234/TCT-QLN ngày 12/8/2015 của Tổng cục Thuế

Về việc cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hướng dẫn: 

“Cơ quan thuế gửi văn bản đề nghị cưỡng chế đến Sở kế hoạch và đầu tư là Cục Thuế đã hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Trả lời công văn số 4897/CT-QLN ngày 28/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về phân loại nợ khó thu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Cục Thuế đã gửi văn bản đề nghị cưỡng chế đến Sở kế hoạch và đầu tư và nhận được thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như mẫu gửi kèm công văn số 4897/CT-QLN nêu trên thì sẽ phân loại vào nhóm tiền thuế nợ khó thu theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO