Quy định về việc ghi tỷ giá trên hóa đơn khi tiền nộp thuế bằng ngoại tệ

02/03/2018 840 lượt xem    

Công văn Số: 1554/TCT-CS
V/v ghi tỷ giá trên hóa đơn

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển & Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long
(Đ/c: Quận Bình Thạnh, TP.H Chí Minh)

Trả lời công văn số 4333/CIPM-TCKT ngày 20/11/2015 của Tổng công ty ĐTPT&QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long về việc ghi tỷ giá trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 2 TT số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC hướng dẫn về:

+ Đồng tiền nộp thuế

+ Xác định doanh thu, chi phí và các Khoản nộp ngân sách nhà nước

Như sau: “Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các Khoản nộp ngân sách nhà nước.

…3. Trường hợp phát sinh:

+ Doanh thu

+ Chphí

+ Giá tính thuế

Bằng ngoại tệ thì phải quy đi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo:

Hướng dẫn của BTC tại TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp:

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài Khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chphí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài Khoản tại thời Điểm thực tế phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế TP.Cần Thơ đã có công văn số 1314/CT-KTT ngày 25/08/2015 trả lời Liên danh GS – Hanshin (nhà thầu của Tổng công ty Cửu Long) là phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty ĐTPT&QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO