Quy định về việc đăng ký chuyển lỗ

05/03/2018 1091 lượt xem    

Công văn Số: 387/TCTKK
V/v chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

 

Kính gửi:

– Cục Thuế Thành phố Hà Nội
– Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu ngành in 
(Đ/c: 67 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc tại công văn số 67/CV2014-XNI ngày 03/11/2014 của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu ngành in về việc đăng ký chuyển lỗ năm 2004, 2005, 2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Giao Cục Thuế Thành phố Hà Nội căn cứ tình hình thực tế và các quy định pháp luật về thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vướng mắc, Cục Thuế TP.Hà Nội có văn bản báo cáo và đề xuất phương án xử lý gửi Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế, Doanh nghiệp biết, thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO