Quy định về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

21/03/2018 808 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp từ năm 2015, Công ty TNHH Thông tin NTT Việt Nam thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN từ năm dương lịch sang năm tài chính, sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm chuyển đổi cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì phải thực hiện chuyển phần lợi nhuận của năm chuyển đổi ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4764/TCT-CS ngày 11 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Tại khoản 2, khoản 4 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng…

  1. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế TNDN của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà có thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn: Ưu đãi trong năm chuyển đổi kỳ tính thuế hoặc nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi của năm chuyển đổi kỳ tính thuế và hưởng ưu đãi thuế sang năm tiếp theo.”

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư quy định:

“1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.”

Trả lời công văn số 20/CV-NTTCVN ngày 07/09/2015 của Công ty TNHH Thông tin NTT Việt Nam (Địa chỉ: Lầu 4A, Phòng 10+11, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên

Trường hợp từ năm 2015 Công ty TNHH Thông tin NTT Việt Nam thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN từ năm dương lịch sang năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/04 năm nay và kết thúc vào ngày 31/3 năm sau)

Kỳ tính thuế TNDN của năm chuyển đổi là 3 tháng (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2015), sau khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm chuyển đổi cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì Công ty thực hiện chuyển phần lợi nhuận của năm chuyển đổi (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2015) cùng với thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính 2015 (từ ngày 01/04/2015 đến ngày 31/03/2016).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO