Quy định về về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

05/03/2018 875 lượt xem    

Công văn Số: 1344/TCT-KK
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
(Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

TCT nhận được công văn số 136/2015/TPB.VHH ngày 09/03/2015 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) hỏi về chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

– Điểm b Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như:

+ Séc

+ ủy nhiệm chi hoặc lệnh chI

+ ủy nhiệm thu, nhờ thu

+ Thẻ ngân hàng

+ Thẻ tín dụng

+ Sim điện thoại (ví điện tử)

+ Các hình thức thanh toán khác

Theo quy định (bao gồm cả trường hợp:

+ Bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân 

+ Bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).”

– Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC

(đã được sửa đổi bổ sung tại:

+ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014

+ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC)

quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp bên mua sử dụng tiền vay của ngân hàng để thanh toán cho bên bán thì:

Việc thanh toán phải được quy định cụ thể trong Hợp đồng tín dụng giữa bên mua và ngân hàng.

Trên chứng từ ủy nhiệm chi của Ngân hàng ghi đúng tên:

+ Đơn vị thụ hưởng

+ Số tài khoản ngân hàng

của đơn vị thụ hưởng theo hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa ký giữa bên mua và bên bán, ghi rõ nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, không ghi số tài khoản của bên mua nhưng có chứng từ chứng minh về nguồn tiền vay sử dụng để thanh toán trả cho bên bán thì được coi là:

Đủ điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

TCT trả lời để Ngân hàng TMCP Tiên Phong được biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO