Quy định về ưu đãi đối với thu nhập từ dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

19/03/2018 721 lượt xem    

Ngày 2/8/2015, Công ty TNHH Kết cấu Vinayama (Địa chỉ: Lô H4-1, KCN Quế Võ, p. Vân Dương, tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) có gửi Tổng cục Thuế công văn số 20/2015/VinaLTD và công văn số 19/2015/VinaLTD về ưu đãi thuế TNDN. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về ưu đãi đối với thu nhập từ dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4645/TCT-CS ngày 05 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

  1. Về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

– Tiết a Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.”

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu, để được hưởng các ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới các quy định nêu trên thì phải đáp ứng quy định tại tiết a, khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Theo báo cáo của Công ty tại các công văn nêu trên, Công ty được thành lập theo Giấy CNĐT số 212043.000859 ngày 4/12/2013; tháng 4/2014 thực hiện khởi công xây dựng tháng 4/2014 và đi vào hoạt động tháng 8/2014. Tính đến thời điểm phát sinh doanh thu Công ty chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thì Công ty chưa đủ điều kiện là dự án đầu tư mới để được hưởng ưu đãi quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

  1. Về ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào KCN:

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thực hiện tại KCN không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 thì doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi) trong giai đoạn 2009 – 2013 thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Theo báo cáo của Công ty tại các công văn nêu trên và các tài liệu kèm theo, Công ty TNHH kết cấu thép Vinayama là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư trong năm 2013 và thực hiện tại KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nếu KCN này không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

  1. Về ưu đãi đối với thu nhập từ dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp:

– Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định:

“đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ phát sinh ngoài khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và địa bàn ưu đãi thuế không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp đáp ứng thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp thì chỉ áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh từ các hoạt động thực hiện trong KCN, trường hợp Công ty có các khoản thu nhập từ dịch vụ lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp thực hiện ngoài KCN thì không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Nội dung này, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nêu tại công văn số1262/CT-TTHT ngày 22/5/2015.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO