Quy định về trách nhiệm của người nộp thuế khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

15/01/2019 1097 lượt xem    

Công văn số 4176/TCT-KK

V/v khai thuế GTGT vãng lai ngoại tnh

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời:

– Công văn số 61664/CT-TTr3 ngày 05/9/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội

về việc vướng mắc về kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh đối với Công ty TNHH Samsung Engineering Việt Nam (MST 0106255939), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ:

– Hướng dẫn tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC

hướng dẫn về thuế GTGT; và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sửa đổi Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC):

“d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, NNT phải tổng hợp doanh thu phát sinh; và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai; chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính.

Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng; lắp đặt; bán hàng vãng lai; chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT; phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.”.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 TT 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định; người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót; thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm:

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm; thì NNT khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót; đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm; thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào; không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo; nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế; thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận; quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

– NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra; thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra; nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra; thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh; và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

– NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra; dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp; giảm số thuế đã được hoàn; giảm số thuế được khấu trừ; giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh; và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ; thì NNT thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận; quyết định xử lý về thuế theo kết luận; quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

trường hợp Công ty TNHH Samsung Engineering Việt Nam có chứng từ nộp tiền thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh lập ngày 19/8/2017 thì được khai vào hồ sơ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kể từ kỳ tính thuế tháng 8/2017 trở đi. Trường hợp Công ty đã khai chứng từ nêu trên vào hồ sơ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 7/2017 thì nay phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế, chứng từ đã khai điều chỉnh giảm nêu trên được khai vào hồ sơ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế phát hiện khai sai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO