Quy định về tiêu thức người bán trên hóa đơn

21/03/2018 701 lượt xem    

Các tiêu thức trên hóa đơn tự in cần tuân thủ theo các quy định gì của Nhà nước? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về tiêu thức người bán trên hóa đơn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4753/TCT-CS ngày 11 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

– Tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT, quản lý thuế và hoá đơn quy định: 

” b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. “

Trả lời công văn số 941/CT-TTHT ngày 17/09/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc tiêu thức người bán trên hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau :

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tại công văn số 941/CT-TTHT ngày 17/09/2015 như sau:

Hoá đơn tự in đã sử dụng nêu trên chỉ thiếu chữ TMCP ở tiêu thức đơn vị bán hàng nên được chấp nhận và người mua thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được kê khai, khấu trừ thuế đối với các hoá đơn này theo quy định.

Đối với các hoá đơn tự in đã thông báo phát hành còn lại chưa sử dụng nêu trên, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long thực hiện sửa lại tên theo đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của Công ty đồng thời Công ty gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO