Quy định về thuế suất thuế GTGT

16/03/2018 624 lượt xem    

Ngày 05/11/2014, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có gửi công văn số 9424/CT-TTHT kèm công văn số 180/STB-14 ngày 13/10/2014 của Công ty CP Sách & Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh  đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về thuế suất thuế GTGT theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 819/TCT-CS ngày 09 tháng 03 năm 2015, cụ thể như sau: 

  1. Về chính sách thuế GTGT:

– Tại điểm 15 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT:

“…Sách giáo khoa là sách dùng để giảng dạy và học tập trong tất cả các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông (bao gồm cả sách tham khảo dùng cho giáo viên và học sinh phù hợp với nội dung chương trình giáo dục)”.

– Tại điểm 14 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“14. Đồ chơi cho trẻ em; Sách các loại, trừ sách không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này”.

– Tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 10% như sau:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.

  1. Vướng mắc của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh:

Công ty CP Sách&Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh kinh doanh sản phẩm dùng cho việc dạy học và học trong nhà trường gồm:

– Mặt hàng sổ gọi tên và ghi điểm; sổ liên lạc; sổ dò bài; sổ đăng bộ; sổ mượn sách, thiết bị của học sinh; sổ kế hoạch bộ môn; sổ chủ nhiệm; sổ thống kê bạn đọc; sổ quản lý cấp phát bằng.

– Mặt hàng sổ kế toán, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết các tài khoản.

– Căn cứ quy định tại điểm 1 công văn này, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số8320/CT-TTHT ngày 3/10/2014 trả lời Công ty CP Sách&Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

“Mặt hàng sổ gọi tên, sổ ghi điểm, sổ liên lạc, sổ dò bài, sổ đăng bộ, sổ mượn sách, sổ kế hoạch bộ môn, sổ chủ nhiệm, sổ thống kê bạn đọc, sổ quản lý cấp phát bằng, sổ kế toán, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết các tài khoản áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%”.

  1. Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng nêu trên.

Quan điểm 1: Mặt hàng sổ gọi tên và ghi điểm; sổ liên lạc; sổ dò bài; sổ đăng bộ; sổ mượn sách, thiết bị của học sinh; sổ kế hoạch bộ môn; sổ chủ nhiệm; sổ thống kê bạn đọc; sổ quản lý cấp phát bằng, các mặt hàng này không phải sách giá khoa hoặc sách các loại nên thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Mặt hàng sổ kế toán, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết các tài khoản áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Quan điểm 2: Mặt hàng sổ gọi tên và ghi điểm; sổ liên lạc; sổ dò bài; sổ đăng bộ; sổ mượn sách, thiết bị của học sinh; sổ kế hoạch bộ môn; sổ chủ nhiệm; sổ thống kê bạn đọc; sổ quản lý cấp phát bằng sử dụng cho việc dạy học nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc được coi là sách các loại (trừ sách giáo khoa) thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

Mặt hàng sổ kế toán, sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết các tài khoản áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Để có cơ sở hướng dẫn thực hiện được thống nhất và phù hợp, Tổng cục Thuế kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về các loại sổ: sổ gọi tên, sổ ghi điểm, sổ liên lạc, sổ dò bài, sổ đăng bộ, sổ mượn sách, sổ kế hoạch bộ môn, sổ chủ nhiệm, sổ thống kê bạn đọc, sổ quản lý cấp phát bằng dùng cho việc dạy học và học trong nhà trường có phải là sách giáo khoa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hay được coi là sách các loại (trừ sách giáo khoa) thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%?

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO