Quy định về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài

07/03/2018 1059 lượt xem    

Đối với dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài sẽ phải tuân thủ các quy định gì về thuế suất thuế GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài theo hướng dẫn tại Công văn số 617/TCT-CS ngày 13 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

Về nội dung vướng mắc của Công ty, ngày 13/10/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4436/TCT-CS trả lời Công ty về việc thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng cung cấp cho đối tác nước ngoài:

“Liên quan đến hoạt động thử nghiệm thuốc lâm sàng, ngày 02/2/2012, Bộ Y tế đã có Thông tư số 03/2012/TT-BYT hướng dẫn về thử thuốc lâm sàng.

– Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định về áp dụng thuế suất 0% như sau:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; …

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

…b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…Cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam.”

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: trường hợp Công ty TNHH Quintiles Việt Nam ký hợp đồng với các công ty nước ngoài, cung cấp dịch vụ thử nghiệm lâm sàng thuốc tại Việt Nam (bao gồm dịch vụ tư vấn và quản lý các thử nghiệm lâm sàng, thay mặt khách hàng giám sát, ký kết hợp đồng với các cơ sở y tế bệnh viện công lập tại Việt Nam) theo đơn đặt hàng của các công ty nước ngoài thì dịch vụ này xác định là dịch vụ được tiêu dùng tại Việt Nam và không thuộc đối tượng áp dụng Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.”

Trả lời công văn số QVN/2014-05 ngày 05/12/2014 của Công ty TNHH Quintiles Việt Nam (Tầng 6, Tòa nhà HD Tower, 25 Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM) về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty TNHH Quintiles Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4436/TCT-CS ngày 13/10/2014 nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO