Quy định về thuế suất thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài theo hợp đồng số 310309/HW-TST ký tháng 03 năm 2009

29/03/2018 667 lượt xem    

Hướng dẫn các Quy định về thuế suất thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài.

(Theo hợp đồng số 310309/HW-TST ký tháng 03/2009)

Theo Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế số 4392/TCT-DNL ngày 23/10/2015, cụ thể như sau:

– Tại điểm 1.1 Mục I Phần B TT 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

“1.1. Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhà thầu nước ngoài , Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam (trừ dịch vụ quy định tại Mục II Phần A Thông tư này), bao gồm: Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam

– Tại tiết b1 điểm 2.1.2 Mục III Phần B TT 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

“b1) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau hoặc một phần giá trị hợp đồng không thuộc diện chịu thuế GTGT, việc áp dụng tỷ lệ giá trị gia tăng tính trên doanh thu tính thuế GTGT khi xác định số thuế GTGT phải nộp căn cứ vào doanh thu tính thuế GTGT đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ GTGT cao nhất đối với ngành nghề kinh doanh và mức thuế suất cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng.”

– Tại điểm 2.2 Mục III phần B TT 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thuế suất thuế GTGT:

“Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT là thuế suất quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành”

– Tại điểm 3 Mục II Phần B TT 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định về mức thuế suất thuế GTGT:

“3. Thuế suất 10% áp dụng đối với HHDV không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1,2 Mục II, Phần B TT này.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 554/TST-KTTKTC của CTCP DV kỹ thuật viễn thông (TST) (Địa chỉ: Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Q. Thanh Xuân, Hà Nội) Về việc thuế suất thuế GTGT nhà thầu nước ngoài theo hợp đồng số 310309/HW-TST ký tháng 03/2009. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật viễn thông được Ban quản lý dự án các công trình viễn thông ủy thác ký và thực hiện gói thầu “thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị MAN-Ethernet” (gọi tắt là hợp đồng nhà thầu) với nhà thầu Huawei Technologies Co.,Ltd trong đó có quy định về giá trị thiết bị và giá trị dịch vụ kèm theo bao gồm: Giá trị của phần mềm và bản quyền phần mềm, giá trị dịch vụ kĩ thuật, giá trị dịch vụ đào tạo nhằm đưa máy móc, thiết bị đi vào hoạt động thì về thuế GTGT nhà thầu thực hiện như sau:

– Đối với hợp đồng nhà thầu bao gồm cung cấp máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ kèm theo hợp đồng nhà thầu nếu tách riêng được giá trị máy móc thiết bị và giá trị các dịch vụ khi xác định số thuế GTGT phải nộp thì áp dụng tỷ lệ GTGT của từng phần giá trị hợp đồng tương ứng và mức thuế suất thuế GTGT theo quy định.

– Đối với giá trị dịch vụ đào tạo để vận hành hệ thống thiết bị do nhà thầu cung cấp là một phần dịch vụ kèm theo nhằm đưa hệ thống máy móc thiết bị đi vào hoạt động và được tiêu dùng ở Việt Nam nên thuộc đối tượng chịu thuế.

(Theo quy định tại điểm 1.1 Mục I Phần B TT 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của BTC.)

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO