Quy định về thuế GTGT đối với dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp

05/03/2018 611 lượt xem    

Công văn số: 351/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
(Địa chỉ: KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 77/CV-BTC ngày 24/11/2014 (của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước) về:

Thuế GTGT đối với dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của BTC, TCT có ý kiến như sau:

Tại điểm d, khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“d) Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;”

Tại điểm d, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“d) Dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT gồm:

+ Phơi, sấy khô

+ Bóc vỏ, tách hạt

+ Cắt lát, xay sát

+ Bảo quản lạnh, ướp muối

+ Các hình thức bảo quản thông thường khác.”

Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“4. Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (trừ nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này).

Dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp gồm:

+ Phơi, sấy khô

+ Bóc vỏ, cách hạt

+ Cắt, xay xát

+ Bảo quản lạnh, ướp muối

+ Các hình thức bảo quản thông thường khác

theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ký hợp đồng thuê cơ sở kinh doanh khác thực hiện dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (bóc vỏ tôm, bỏ đầu tôm, rút chỉ lưng, đóng gói, cấp đông) thì cơ sở kinh doanh nhận sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 5% trên doanh thu dịch vụ thu được (không bao gồm giá trị nguyên vật liệu Công ty cổ phần thủy sản và Thương mại Thuận Phước giao), Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO