QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

09/07/2021 837 lượt xem    

Công văn số 4356/CT-TTHT, ngày 05/05/2020
V/v sử dụng hóa đơn điện tử

Trả lời văn thư không số ngày 04/03/2020 của Công ty Cổ phần Tetra Pak Việt nam (Công ty) về việc hướng dẫn thời hạn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế Thành phố trả lời nguyên tắc như sau:

Căn cứ Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội:

“Điều 151. Hiệu lực thi hành

 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01/7/2022”.

Căn cứ Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

“Điều 35. Hiệu lực thi hành

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
 2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.
 3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định:
  • số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010
  • số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ
  • quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

…”

Căn cứ Công văn 3007/TCT-CS ngày 01 tháng 08 năm 2019 của Tổng cục Thuế về thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử.

Căn cứ quy định nêu trên,

Nghị định số 199/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. Cơ sở kinh doanh và cơ quan thuế có thời hạn 24 tháng (từ ngày 1/11/2018 đến ngày 1/11/2020) để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Trong thời gian từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Vừa qua, Quốc Hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, tại Chương X Luật Quản lý thuế cũng có quy định về việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử. Tại Điều 151 Luật Quản lý thuế quy định hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Để triển khai thực hiện Luật Quản lý Thuế, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý Thuế số 38/QH14/2019.

Cục Thuế Thành phố thông báo quý đơn vị biết và căn cứ tình hình thực tế để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO