Quy định về thời hạn áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi

20/03/2018 676 lượt xem    

Trường hợp Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước có thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng (không thuộc địa bàn có điều kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) và đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thì có được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi trong suốt năm hoạt động không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về thời hạn áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4651/TCT-CS ngày 05 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 5, Điều 11, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Khoản 3a, Điều 19, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật thuế TNDN có quy định:

“3.a. Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”.

– Tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên quy định:

“…Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

– Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

– Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Trả lời công văn số 2899/CT-TTHT ngày 27/08/2015 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn thời hạn áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước có thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng (không thuộc địa bàn có điều kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) và đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thì thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO