Quy định thuế GTGT về hồ sơ khai thuế khi hóa đơn đã lập

09/01/2021 609 lượt xem    
Quy-dinh-thue-GTGT-ve-ho-so-khai-thue-khi-hoa-don-da-lap

Công văn số: 79918/CT-TTHT V/v xử lý hóa đơn đã lập

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) tại Thành phố Hà Nội
(Đ/c: Tầng 6, tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội – MST: 0302847667-001)

Trả lời: công văn số 04/CV-CBRE/HN của Chi nhánh Công ty TNHH CBRE Thành phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về Hồ sơ khai thuế khi lập hóa đơn như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính Phủ. Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

+ Tại tiết a khoản 2 Điêu 16. Quy định v thời điểm lập hóa đơn:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu. Hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ng dịch vụ; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước; hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. ”

+ Tại khoản 3 Điều 20. Quy định về xử lý hóa đơn đã lập:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế. Sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản; hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

Đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…; tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh; người bán và người mua kê khai điu chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đu vào. Hóa đơn điu chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị đnh số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định. Về kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“8. Thuế GTGT đu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó.

Không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót; thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. ”

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 Luật sửa đổi. Bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP. Về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót; thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi lập hóa đơn.

Đi với loại thuế  kỳ quyết toán thuế năm:

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết, toán thuế năm thì người nộp thuế khai

 B sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót; đng thời tng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

 • Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm; thì chỉ khai b sung h sơ khai quyết toán thuế năm.
 • Trường hợp hồ sơ khai b sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm s thuế phải nộp; nếu cn xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý; thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Hồ sơ khai thuế b sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào. Không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo. Nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;

Nếu cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn đã ban hành kết luận.

Quyết định xử lý về thuế sau kim tra, thanh tra. Thì người nộp thuế được khai b sung, điều chỉnh:

 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót. Nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra. Thì người nộp thuế được khai b sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kim tra, thanh tra. Nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra. Thì người nộp thuế được khai b sung, điu chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
 • Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ; phạm vi đã kiểm tra, thanh tra. Dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp; giảm s thuế đã được hoàn, giảm s thuế được khấu trừ giảm số thuế đã nộp thừa. Thì người nộp thuế được khai b sung; điều chỉnh và bị xử lý theo quy định. Như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế; cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận; quyết định xử lý v thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ. Thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ nh thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế. Theo kết luận; quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai b sung). ”

Căn cứ Điều 47 Luật số Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội nước CKXHCN Việt Nam

Quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi lập hóa đơn.

Căn cứ các quy định trên,

Trường hp Chi nhánh Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) tại Thành phố Hà Nội cung cấp dịch vụ cho Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico). Thì thời điểm lậhóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Nếu Chi nhánh Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) tại Thành phố Hà Nội đã thực hiện lập hóa đơn kê khai đúng quy định thì không phải thc hilập li hóa đơn.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hp còn vướng mắc; Đề nghị đơn vị tham khảo các công văn hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.Hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 2 để được hỗ trợ kịp thời.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) tại Thành ph Hà Nội được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO