Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

10/12/2020 899 lượt xem    

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn như Nghị định 68/2020/NĐ-CP và Thông tư số 41/2017/TT-BTC. Vừa qua, Chính Phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 20 và Nghị định 68, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trong đó có một số thay đổi có ảnh hưởng trọng yếu đến công tác tuân thủ các quy định về giá giao dịch liên kết tại Việt Nam. Nghị định bao gồm 4 Chương, 23 Điều, có một số điểm mới. Mời quý vị theo dõi video để cập nhật những thông tin mới của Nghị định này.

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO