Quy định về nội dung in hóa đơn và điều kiện để tự in hóa đơn

16/08/2019 479 lượt xem    

Hiện nay, đa phần các doanh nghiệp đều đặt in hóa đơn cho đơn vị của mình. Vậy thì, doanh nghiệp cần những gì để có thể đặt in hóa đơn:
1. Nội dung in hóa đơn
2. Điều kiện in hóa đơn
3. Chi nhánh còn lại có được tự in HĐ không?

Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra hướng dẫn cụ thế như sau:

Theo điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn:

3. Hình thức hóa đơn.

Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

a) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền; hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý; theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c) Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hoặc do cơ quan thuế; đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.” 

Nội dung in HĐ:

 1. Tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn,
 2. Số thứ tự hóa đơn;
 3. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 4. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
 5. Tên hàng hóa, dịch vụ;
 6. Đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ;
 7. Thành tiền ghi bằng số và chữ;
 8. Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán và ngày, tháng, năm lập hóa đơn;
 9. Tên tổ chức nhận in HĐ;
 10. Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng việt

Điều kiện in hóa đơn:

 • Đã được cấp mã số thuế;
 • Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;
 • Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo mức do Bộ Tài chính quy định trong 365; (ba trăm sáu mươi lăm) ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in;
 • Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ;
 • Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Chi nhánh còn lại có được tự in hoá đơn không?

Doanh nghiệp có trụ sở chính đã được tự in HĐ thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc DN ở khác tỉnh, thành phố với DN cũng được tự in hoá đơn.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO