Quy định về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện 4 bánh

15/03/2018 770 lượt xem    

Số: 2480/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 413/CT-THNVDT ngày 5/2/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện 4 bánh. Sau khi xin ý kiến các đơn vị trong Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính; hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định về người nộp lệ phí trước bạ:

+ Tại Khoản 7, Điều 1 quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

“Ô tô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ”

+ Tại Điều 2 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính; hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định về người nộp lệ phí trước bạ như sau:

“Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ nêu tại Điều 3 và được miễn lệ phí trước bạ nêu tại Điều 8 Thông tư này thì chủ tài sản phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế trước khi đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ”

– Tại Điều 1, Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới theo quy định của Luật Giao thông đường bộ chạy bằng xăng, dầu, điện, ga hoặc các nguồn nhiên liệu khác, bao gồm: ô tô, máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự, xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh (gọi chung là đăng ký xe). ”

– Tại Điều 1, Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ, bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự, xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh (sau đây gọi chung là đăng ký xe). ”

Căn cứ quy định nêu trên, nếu Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Phú Phong khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng ô tô điện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Công ty thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO