Quy định về khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh

22/08/2019 969 lượt xem    

Các văn bản quy phạm pháp luật thường quy định các loại thuế khai theo quý hoặc theo năm. Tuy nhiên có một số trường hợp phải khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh. Đó là những trường hợp nào? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra nội dung giải đáp cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về khai thuế GTGT như sau:

c) Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

d) Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.”

Căn cứ theo quy định trên những trường hợp phải khai thuế phát sinh theo từng lần phát sinh gồm:

Khai thuế GTGT tạm tính đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt; bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Khai thuế GTGT đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO