Quy định về hồ sơ gia hạn nộp thuế

06/03/2018 954 lượt xem    

Doanh nghiệp muốn gia hạn nộp thuế thì cần phải chuẩn bị đầy đủ và tuân thủ các quy định gì về hồ sơ và thủ tục? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về hồ sơ gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 453/TCT-QLN ngày 05 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

– Theo quy định tại Điểm d, khoản 3, Điều 31 Chương III về Thủ tục, hồ sơ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

“d) Đối với trường hợp nêu tại điểm d khoản 1 Điều này:

– Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư này;

– Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên, trong đó: xácnhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó khăn đó mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề nghị, giải trình của người nộp thuế tại văn bản đề nghị gia hạn;

– Bản sao các văn bản về gia hạn, xoá nợ, miễn thuế, giảm thuế đối với người nộp thuế của cơ quan thuế ban hành trong thời gian 02 (hai) năm trước đó (nếu có);

– Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người nộp thuế khi thực hiện quyết định.”

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ về thủ tục hồ sơ đối với trường hợp gia hạn nộp thuế do gặp khó khăn đặc biệt khác.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 79/CT-QLN ngày 13/1/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Định và hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của Công ty TNHH Thuận Tín mã số thuế 4100983343, địa chỉ: khu phố Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định trên, để có căn cứ xử lý gia hạn nộp cho Công ty TNHH Thuận Tín đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định gửi bổ sung về Tổng cục Thuế tài liệu sau:

Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên, trong đó: xác nhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó khăn đó mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề nghị.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO