Quy định về giải quyết yêu cầu bồi thường

09/03/2018 461 lượt xem    

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1278/CT-PC ngày 30/01/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến trong giải quyết yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với trường hợp của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (gọi tắt là Công ty Maseco). Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về giải quyết yêu cầu bồi thường theo hướng dẫn tại Công văn số 675/TCT-PC ngày 25 tháng 02 năm 2015, cụ thể như sau:

Tại Bản án phúc thẩm số 82/2014/HC-PT ngày 16/6/2014 của Tòa Phúc thẩm – Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã nêu rõ việc Hội đồng xét xử phúc thẩm đã xét kháng cáo của đại diện người bị kiện (Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh) và kết luận:

Bản án sơ thẩm là phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định hành chính bị khởi kiện số 1012/QĐ-CT-KT4 ngày 29/3/2013 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh giải quyết về thuế đối với Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận có nội dung trái với chính quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế là việc áp dụng pháp luật để ban hành quyết định hành chính không chính xác, từ những phân tích này, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã xét và bác kháng cáo của người bị kiện, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Do đó, việc Công ty Maseco gửi đơn yêu cầu bồi thường sau khi Bản án phúc thẩm số82/2014/HC-PT ngày 16/6/2014 của Tòa Phúc thẩm – Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về quyền yêu cầu bồi thường.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ các quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết yêu cầu bồi thường của người nộp thuế theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO