Quy định về chính sách thuế TNDN đối với Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

29/03/2018 980 lượt xem    

Mục lục bài viết

Ngày 21/08/2014, Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội (Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) có gửi công văn số 479/VIH-TCKT yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Hướng dẫn các Quy định về chính sách thuế TNDN đối với CTCP Viglacera Hà Nội

(Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4483/TCT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2015). Cụ thể như sau:

– Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế TNDN quy định về trường hợp không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau:

“3. Tổ chức SXKD HHDV bán nhà xưởng cùng với chuyển quyền sử dụng đất; hoặc chuyển quyền thuê đất để di chuyển địa điểm theo quy hoạch.”

– Điểm 3 Mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định về trường hợp không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau:

“3. Tổ chức kinh doanh bán nhà xưởng cùng với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất để di chuyển địa điểm theo quy hoạch của Nhà nước.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 479/VIH-TCKT ngày 21/08/2014 của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội (Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, căn cứ ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 1800/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/05/2015 Bộ Xây dựng tại công văn số 699/BXD-QHKT ngày 06/04/2015 UBND thành phố Hà Nội tại công văn số 6555/UBND-KT ngày 17/09/2015, sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Ngày 27/09/2005, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 31/2005/QĐ-BXD về Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia. Tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế có đề cập: Tổ hợp văn phòng thương mại Viglacera (CC3) có chức năng chính là văn phòng, dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà ở; trong đó xác định phải di chuyển phân xưởng sản xuất và chuyển đổi chức năng khu này thành nhà ở dạng chung cư, văn phòng làm việc cao tầng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2007 Công ty gạch ốp lát Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội) chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê đối với 2 khu đất cho Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng thì việc xử lý về thuế TNDN xác định như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê để di chuyển địa điểm đối với khu đất thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (nguồn gốc khu đất là đất thuê của Nhà nước theo Hợp đồng thuê đất số 33-245-99/ĐCNĐ-HĐTĐ ngày 16/01/1999, mục đích sử dụng là để xây dựng nhà máy gạch lát nền, ốp tường) căn cứ theo quy hoạch tại Quyết định số31/2005/QĐ-BXD ngày 27/09/2005 của Bộ Xây dựng nêu trên thì thu nhập từ chuyển quyền thuê đất tại khu đất này thuộc quy định tại Điểm 3 Mục III Phần C Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính nêu trên.

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê đối với khu đất thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nguồn gốc khu đất là đất thuê của Nhà nước theo Hợp đồng thuê đất số 68-2002/ĐCNĐ-HĐTĐTN ngày 30/09/2002, mục đích sử dụng đất để xây dựng khu văn phòng giao dịch và siêu thị dịch vụ) thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO