Quy định về chính sách lệ phí trước bạ xe ô tô của các tổ chức nhận quà biếu, quà tặng

13/03/2018 685 lượt xem    

Số: 2318/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 409/CT-THNVDT ngày 4/2/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Về việc hỏi chính sách lệ phí trước bạ xe ô tô của các tổ chức nhận quà biếu, quà tặng;

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ:

+ Khoản 7, Điều 1, Chương 1 quy định:

“Điều 1. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

7. Ôtô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.”

+ Điều 2, Chương 1 quy định:

“Điều 2. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ nêu tại Điều 3 và được miễn lệ phí trước bạ nêu tại Điều 8 Thông tư này thì chủ tài sản phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

– Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ Công an quy định:

“Điều 6. Trách nhiệm của chủ xe

2. Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi. Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe; tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho; tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.”

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng phối hợp với cơ quan Công an và Sở Công thương thành phố Đà Nẵng căn cứ từng trường hợp cụ thể để xem xét, xử lý; Nếu các tổ chức, cá nhân nhận quà biếu, quà tặng là xe ô tô không đăng ký ngành nghề kinh doanh ô tô vẫn mua, bán, chuyển nhượng ô tô khi chưa đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là vi phạm quy định thì các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm xử lý theo quy định. Trên cơ sở đó, căn cứ vào xử lý của cơ quan chức năng, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm xử lý việc về nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân này theo quy định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO