Quy định khi thực hiện cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

26/03/2018 669 lượt xem    

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của Cục Thuế các tỉnh về việc vướng mắc khi thực hiện cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (công văn số 1140/CT-QLN&CCNT ngày 03/07/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước, công văn số 2158/CT-QLN ngày 29/07/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên). Bài viết hướng dẫn Quy định khi thực hiện cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3234/TCT-QLN ngày 12/8/2015). Cụ thể như sau:

Tại Điểm 2 công văn số 5537/TCT-KK ngày 11/12/2014 về việc xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật DN và Luật QLT hướng dẫn về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

“Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể tại: Khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 59 NĐ43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 93, Luật Quản lý thuế; Khoản 26, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế“Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề ” thì cơ quan thuế gửi văn bản đề nghị cưỡng chế theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đến cơ quan đăng ký kinh doanh để phối hợp quản lý nhà nước về doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận thông tin; đồng thời ghi chú cảnh báo thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với các trường hợp này”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

Đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng phải thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 93, Luật Quản lý thuế; Khoản 26, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề” (sau đây viết tắt là “Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”) thì:

– Cơ quan thuế gửi văn bản đề nghị cưỡng chế đến Sở kế hoạch và đầu tư là Cục Thuế đã hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Sở Kế hoạch và đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế từ cơ quan thuế thì tiếp nhận thông tin đồng thời ghi chú cảnh báo thông tin trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo hướng dẫn tại công văn số 5537/TCT-KK (nêu trên) và công văn số 06/ĐKKD-NV ngày 12/01/2015 của Cục Đăng ký kinh doanh- Bộ Kế hoạch và đầu tư.

– Khi cơ quan thuế nhận được thông báo của Sở Kế hoạch – Đầu tư thông báo về việc đã tiếp nhận thông tin và ghi chú cảnh báo thông tin trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì cơ quan thuế thực hiện phân loại tiền thuế nợ vào nợ khó thu theo quy định tại điểm 8.2 mục V phần A quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2379/QĐ-TCT ngày 22/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO