Quy định về việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng đối với xuất khẩu qua biên giới đất liền

28/03/2018 667 lượt xem    

Ngày 13/8/2015, thành phố Hồ Chí Minh có gửi công văn số 7311/CT-PC yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc giải quyết hoàn thuế GTGT với hàng xuất khẩu qua biên giới đất liền của Công ty cổ phần Trích ly Dầu thực vật. Hướng dẫn các Quy định về việc giải quyết hoàn thuế GTGT với XK qua biên giới đất liền. (Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3582/TCT-KK ngày 03/9/2015). Cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty Cổ phần Trích ly Dầu thực vật kinh doanh thương mại, không trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, không có cơ sở vật chất (kho hàng, cửa hàng, chi nhánh trực thuộc); Công ty có hoạt động xuất khẩu qua biên giới đất liền; công ty thuộc đối tượng; trường hợp tại Điểm 1 Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của BTC về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu qua biên giới đất liền.

Tuy nhiên, theo phản ánh của Cục Thuế việc thực hiện kiểm tra hàng hóa xuất khẩu không thống nhất theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013; Tương tự trường hợp này, trước đây Tổng cục Thuế đã có Phiếu lấy ý kiến số 4332/TCT-KK ngày 08/7/2015 gửi Tổng cục Hải quan xin ý kiến trường hợp của Công ty TNHH Huy Hưng Lợi.

Vì vậy, để cơ quan thuế có căn cứ thực hiện hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ của Công ty cổ phần Trích ly Dầu thực vật đến Tổng cục Hải quan để kiểm tra việc thực hiện thủ tục hải quan theo đứng hướng dẫn tại công văn số12485/BTC-TCT nêu trên.

Trường hợp Công ty có hoạt động XK, nhưng không đảm bảo chứng từ chứng minh về vận tải. Do vậy sẽ không được hoàn thuế. (Theo quy định tại Điểm 7 Công văn 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của BTC);

Trường hợp không có đủ các thông tin theo hướng dẫn về trách nhiệm của cơ quan hải quan và các thủ tục kèm theo quy định tại Luật Hải quan, thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điểm 9 Công văn số 10492/BTC-TCT nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.v, n hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO