Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu  

10/03/2018 540 lượt xem    

Những vấn đề về hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1201/TCT-KK, ngày 06 tháng 04 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 109/2014/TT-BTC nêu trên và hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 609/CT-THNVDT ngày 04/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết:

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế với cơ quan thuế có trụ sở ngoài Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (Khu Lao Bảo) bán hàng hóa cho bên nhập khẩu có trụ sở trong Khu Lao Bảo, thì khi giải quyết hoàn thuế GTGT cho bên xuất khẩu, cơ quan thuế phải kiểm tra hàng hóa đã xuất khẩu vào trong Khu Lao Bảo:

Nếu bên nhập khẩu đã tiêu thụ hết số hàng hóa này, hoặc đã kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng hóa này với cơ quan thuế quản lý Khu Lao Bảo thì bên xuất khẩu được hoàn hết số tiền thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn; Nếu bên nhập khẩu chưa tiêu thụ hết hàng hóa nhập khẩu và chưa kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng hóa này với cơ quan cơ quan thuế quản lý Khu Lao Bảo thì bên xuất khẩu chỉ được hoàn số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn tương ứng với phần hàng hóa nhập khẩu đã được bên nhập khẩu tiêu thụ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO