Quản lý thuế đối với Văn phòng bán vé máy bay

28/02/2018 654 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề quản lí thuế đối với Văn phòng bán vé máy bay căn cứ vào công văn 5814/TCT-KK ngày 14/12/2016

Điều 8 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

– Tổ chức kinh tế và các đơn vị trực thuộc (trừ hợp tác xã, tổ hợp tác); nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí: nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh và tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.

Điểm c khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài:

Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài có trách nhiệm khai thuế TNDN và nộp thuế cho hãng Hàng không nước ngoài.

Hồ sơ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài.

Khai thuế TNDN cho hãng Hàng không nước ngoài là loại khai theo quý…

Trả lời công văn số 01/2016/CV-VPBV đề ngày 05/7/2016 của Văn phòng bán vé của Emirates tại Việt Nam đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù trong việc đăng ký, khai thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Hãng hàng không Emirates (trụ sở chính tại P.O BOX 686, DUBAI, UAE) được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép số 2607/GP-CHK đề ngày 28/6/2016 về việc thành lập Văn phòng bán vé tại Việt Nam. Trên Giấy phép số 2607/GP-CHK thể hiện Hãng hàng không Emirates được phép đặt hai (02) địa điểm bán vé tại Hà Nội, đề nghị Văn phòng bán vé của Emirates tại Việt Nam liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện đăng ký, khai, nộp thuế cho hoạt động phát sinh của hai (02) địa điểm đặt Văn phòng bán vé Emirates tại Hà Nội nêu trên theo quy định.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO