Phương pháp tính thuế GTGT

15/01/2018 765 lượt xem    

Công văn số: 328/TCT-CS

áp dụng phương pháp tính thuế.

Kính gửi:

– Cục Thuế TP Hà Nội;
– Công ty TNHH Sorbus Việt Nam;
(S 70A ph Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)
– Công ty TNHH số 1 Đồng Tiến.
(S 27 ngách 63/125 Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Trả lời công văn:

S 71200/CT-KK&KTT ngày 17/11/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội

– Số 01.12 /CV-KT ngày 28/11/2016 của Công ty TNHH Sorbus Việt Nam

– Văn thư của Công ty TNHH s 1 Đồng Tiến

Về việc đăng ký phương pháp tính thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2; Điều 12;Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013  của Bộ Tài chính; hướng dẫn về áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán; hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Căn cứ công văn số 17557/BTC-TCT ngày 18/12/2013 của Bộ Tài chính, công văn số 18128/BTC-TCT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp; hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng; đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động; nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư; mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ; dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

d)Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu; hợp đồng nhà thầu phụ.

đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào; đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 đã gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho năm 2016 và năm 2017. Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 nhưng chưa phát sinh doanh thu, chưa gửi mẫu số 06/GTGT thì đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp nộp mẫu số 06/GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý từ tháng 07/2013, nếu xác định thực tế từ tháng 12/2012 đến tháng 11/2013 doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT trên 1 tỷ đồng, trong năm 2014, 2015 đã sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng và đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì không điều chỉnh lại phương pháp khai thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO