Phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký

03/02/2018 624 lượt xem    

Đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký thì lệ phí trước bạ được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2325/TCT-CS, ngày 30 tháng 5 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1630/TTg-KTN ngày 11/9/2015 về phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký, ngày 2/11/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 16139/BCT-CST gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký.

 

Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và tăng cường quản lý xe máy điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1630/TTg-KTN nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

1.Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe máy điện trên địa bàn trong việc chấp hành quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.

2.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác về việc xe máy điện khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng phải nộp lệ phí trước bạ với cơ quan thuế kể từ ngày 01/7/2016 trở đi.

3.Cục Thuế khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất giá tính lệ phí trước bạ đối với các loại xe máy điện thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành giá tính lệ phí trước bạ để có căn cứ thu lệ phí trước bạ đối với loại tài sản này từ ngày 01/7/2016.

4.Cơ quan thuế triển khai công tác thu lệ phí trước bạ đối với xe máy điện kể từ ngày 1/7/2016 trở đi, theo đó chủ tài sản khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe máy điện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải làm thủ tục kê khai lệ phí trước bạ và phải nộp lệ phí trước bạ với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO