Phạt chậm nộp tiền sử dụng đất

13/03/2018 565 lượt xem    

Số: 1813/TCT-QLN
V/v phạt chậm nộp tiền sử dụng đất

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19614/CT-QLĐ ngày 17/4/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Về việc phạt chậm nộp tiền sử dụng đất của Tổng cty đầu tư nước và môi trường VN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

– Khoản 1: “Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp:

  • Thiên tai,
  • Hỏa hoạn,
  • Tai nạn bất ngờ,
  • Dịch bệnh,
  • Bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác”.

 Khoản 4: “Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo mẫu số 01/MTCN (ban hành kèm theo Thông tư này) đối với thông báo mà mình đã ban hành”.

Trường hợp của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đối với Dự án “Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại” thuộc các trường hợp miễn tiền chậm nộp quy định tại Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên).

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế phố Hà Nội rà soát hồ sơ của đơn vị nếu thuộc trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên) thì hướng dẫn Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam lập hồ sơ theo khoản 3 Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên) và gửi về Cục Thuế thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết./.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO