Phân loại các khoản phí trong hợp đồng vay của công ty T.H.T

25/06/2019 671 lượt xem    

Công văn số:474/TCT-HTQT
V/v phân loại các khoản phí trong hợp đồng vay của công ty T.H.T

Kính gửi: 

Cục Thuế TP. Hà Nội.

Trả lời công văn:

Số 53155/CT-TTHT đề ngày 31/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội

Về việc hướng dẫn giải đáp vướng mắc về nghĩa vụ thuế đối với các khoản phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng nước ngoài của Công ty TNHH phát triển T.H.T (sau đây gọi là Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 11 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc quy định:

“Thuật ngữ ”lãi tiền cho vay“ dùng ở Điều này có nghĩa là thu nhập từ các khoản cho vay dưới bất kỳ dạng nào, có hay không được đảm bảo bằng thế chấp và có hoặc không có quyền được hưởng lợi tức của người đi vay, và đặc biệt là khoản thu nhập từ chứng khoán của Chính phủ và thu nhập từ trái phiếu hoặc trái phiếu thông thường, bao gồm cả tiền thưởng và giải thưởng đi liền với các chứng khoán, trái phiếu hoặc trái phiếu thông thường đó.”

Căn cứ quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc và thông tin, tài liệu do Công ty cung cấp, đối với các khoản phí mà Công ty đề nghị hướng dẫn, thì:

Phí thu xếp khoản vay và phí tham gia cấu thành trong lãi suất do Công ty TNHH phát triển T.H.T trả cho các bên cho vay theo Hợp đồng vay hợp vốn nước ngoài và liên quan trực tiếp đến số tiền vay nên được coi là thu nhập từ lãi tiền vay theo quy định tại Hiệp định.

Phí đại lý trả cho ngân hàng đại lý bên thứ ba cho các công việc hành chính giấy tờ mà ngân hàng đại lý thực hiện theo hợp đồng vay nên khoản phí này không liên quan trực tiếp đến số tiền vay và được coi là thu nhập từ kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO