Nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN

17/01/2018 1414 lượt xem    

Hướng dẫn Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế trong trường hợp có hoàn thuế. Nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN. Hướng dẫn tại công văn số 3214/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 20/07/2017 v/v; nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN.

 

 Hoàn thuế đối với tổ chức; cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.

Trường hợp sau khi tổ chức; cá nhân trả thu nhập bù trừ số thuế nộp thừa; nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa. Nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức; cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo TT 28/2011/TT-BTC
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo TT 28/2011/TT-BTC và các bảng kê chi tiết sau:

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo TT 28/2011/TT-BTC.

+ Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú theo mẫu số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo TT 28/2011/TT-BTC.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

b. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh từ tiền lương; tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn. Cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Tổng số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

c. Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20%; thuộc đối tượng phải khai quyết toán thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân

“1 ….

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Công văn số 6409/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 06 năm 2017 của Văn phòng Chính Phủ giao Bộ Tài Chính xem xét, xử lý và trả lời phản ánh của Ông Phạm Tiến Dũng về việc nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN. 

Theo các quy định, hướng dẫn trên đây khi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện hoàn thuế TNCN thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà sử dụng ngay hồ sơ quyết toán thuế quy định tại khoản 4, Điều 9 của Thông tư số 92 nêu trên và chỉ tích vào chỉ tiêu 47 trên tờ khai mẫu02/QTT-TNCN trong hồ sơ quyết toán thuế. Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm; tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN bản chụp chứng từ và các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO