Những yếu tố bắt buộc đối với chữ ký trên chứng từ kế toán và cách ghi sổ kế toán

19/08/2019 2050 lượt xem    

Chứng từ kế toán rất quan trọng, trên mỗi chứng từ phải có đầy đủ các yếu tố bắt buộc. Một trong những yếu tố bắt buộc đó là chữ ký trên chứng từ kế toán. Vậy chữ ký trên chứng từ được quy định như thế nào? Dựa vào các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng Kiểm Toán Calico xin đưa ra hướng dẫn cụ thể như sau: Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 Luật kế toán 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 do Quốc hội ban hành quy định: “1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên CTKT phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên CTKT của một người phải thống nhất 2. Chữ ký trên CTKT phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán  khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký. 3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên CTKT dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.”

 

Điều 25, khoản 2, Luật kế toán quy định : “2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, chứng từ kế toán phải được kí bằng bút mực. Chữ ký trên CTKT phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO