Những trường hợp và thủ tục, hồ sơ để xin gia hạn nộp thuế

22/01/2018 903 lượt xem    

Công văn số: 1986/TCT-QLN

Xin gia hạn nộp thuế
Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Long Thanh
(Số 73C Đường 179, KP5, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)
Ngày 9/5/2017, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4490/VPCP-ĐMDN đề ngày 3/5/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Long Thanh về việc xin gia hạn nộp do Công ty đang trong giai đoạn khởi đầu phát triển, còn gặp khó khăn. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
– Tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định:

“1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế

a)- Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất; kinh doanh do gặp thiên tai; hỏa hoạn; tai nạn bất ngờ.
– Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc; thiết bị; phương tiện; vật tư; hàng hóa; nhà xưởng; trụ sở làm việc; tiền; các giấy tờ có giá trị như tiền.
– Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế; do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất; kinh doanh của người nộp thuế; không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.
b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất; kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất; kinh doanh.
c) Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.
d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.”
– Tại Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định:

“3. Thủ tục, hồ sơ để được gia hạn nộp thuế

Để được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều này; người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế”
Trường hợp Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Long Thanh nêu tại công văn không rõ ràng, đầy đủ nội dung; Căn cứ quy định nêu trên nếu Công ty đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ gửi đến Chi cục Thuế Quận 9 để được xem xét giải quyết gia hạn nộp thuế theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Long Thanh biết và thực hiện./.
Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc http://kiemtoancalico.com
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO