Những trường hợp nào được khai thuế GTGT theo quý?

22/08/2019 743 lượt xem    

Những trường hợp nào được khai thuế GTGT theo quý? Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý được quy định như thế nào?

Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra nội dung giải đáp cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung tiết b.1, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định về trường hợp được kê khai theo quý cụ thể như sau:

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Căn cứ điểm 3.b, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu trên thì đủ điều kiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO