Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

07/02/2018 737 lượt xem    

Công văn số: 5360/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách lệ phí trước bạ.

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.
(Đ/c: Tầng 21, 22 Tòa nhà Mipec Tower, 299 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

– Tại Khoản 1 Điều 119 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“Điều 119. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

  1. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.
  2. Trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

– Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“Điều 1. Sửa đổi Điều 3, Chương I như sau:

  1. Sửa đổi Khoản 18, Điều 3 như sau:

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyn sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên t chức theo quyết định của cơ quan có thm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ”

Trả lời Công văn số 1518/2016/PJICO-TCT-CV ngày 04/08/2016 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Đ/c: Tầng 21, 22 Tòa nhà Mipec Tower, 299 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thực hiện đổi tên thành Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, giao Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể, nếu đơn vị đổi tên nhưng không đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản kể cả trong trường hợp Công ty TNHH thiết bị an toàn AT rút phần vốn là cổ phần tự do chuyển nhượng và thực hiện đăng ký lại quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO