Những thay đổi của chính sách ưu đãi thuế TNDN với các dự án đầu tư sau ngày 1/1/2014

05/01/2019 512 lượt xem    

Công văn số 4206/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
– Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam
(Địa chỉ: Số 23, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, TX. Thuận An, T.Bình Dương)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 052014/SGV ngày 20/05/2014 của Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, công văn số 6800/CT-TTHT ngày 16/06/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 Mục I Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp có nêu:

“4. Đối với các dự án đầu tư được cơ quan cấp phép đầu tư mà trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấp phép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiến độ thực hiện cụ thể thì các dự án đầu tư được cấp phép thực hiện đầu tư ở các giai đoạn tiếp theo trường hợp thực tế thực hiện được coi là dự án thành phần của dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầu và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức ưu đãi đang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu.

Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì ưu đãi thuế được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại được tính từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2014 (không hồi tố thực tế đã thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2014).

Đối với những doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN giai đoạn 2009 – 2013 mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên thì phần thu nhập tăng thêm được hưởng ưu đãi thuế TNDN (không xử lý lại đối với trường hợp đã thực hiện).”

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 nêu trên, hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đang gấp rút hoàn thiện Thông tư hướng dẫn Nghị định.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định tại Thông tư và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO