Những đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

07/02/2018 726 lượt xem    

Công văn số: 5361/TCT-CS

Thuế suất thuế GTGT 0%

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

– Theo hướng dẫn tại Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT thì:

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

– Theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên về những đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan...

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2491/CT-TTHT ngày 01/9/2016 và công văn số 1886/CT-TT&HT ngày 04/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn trên và Hợp đồng ủy thác nhập, xuất khẩu ba bên kèm theo công văn số 2491/CV-TTHT nêu trên thì trường hợp Công ty Chung Link Holding Hong Kong Limited (doanh nghiệp tại Hong Kong) ủy thác cho Công ty TNHH Kim Phúc Hà (doanh nghiệp tại Việt Nam) nhập khẩu hàng hóa về gửi kho ngoại quan tại Việt Nam và xuất hàng hóa khỏi kho ngoại quan sang cho Công ty Pingxiang Jiaping Import and Export Limited Company (doanh nghiệp tại Trung Quốc), toàn bộ tiền mua bán hàng hóa Công ty Chung Link Holding Hong Kong limited và Công ty Pingxiang Jiaping Import and Export Limited Company tự thanh toán với nhau.

Công ty TNHH Kim Phúc Hà nhận phí ủy thác căn cứ theo số lượng hàng hóa ủy thác nhập, xuất khẩu từ doanh nghiệp tại Hong Kong. Do đây là nghiệp vụ liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu, ủy thác nhập, xuất khẩu hàng hóa thuộc quản lý của cơ quan Hải quan. Do đó, đề nghị Cục Thuế làm việc cụ thể với cơ quan Hải quan để xác định đúng bản chất của dịch vụ mà Công ty TNHH Kim Phúc Hà thực hiện.

Trường hợp nếu xác định đây là dịch vụ ủy thác nhập, xuất khẩu mà Công ty TNHH Kim Phúc Hà cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài gắn với việc xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì khoản tiền phí ủy thác nhận được này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được điều kiện nêu tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO