Nguyên tắc và cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

01/02/2018 704 lượt xem    

Nguyên Tắc và cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn . Cụ thể tại trường hợp của Công ty Cổ Phần Mạnh Vạn Thắng đã được Tổng Cục Thuế Hà Nội Trả lời tại công văn số 95/TCT-CS ngày 08/01/2016 . Cụ thể căn cứ vào các điều khoản :

– Tại Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều 14. Lập hóa đơn:

“1. Nguyên tắc lập hóa đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; quảng cáo; hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

2.Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 57597/CT-QLĐ ngày 07/9/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc giao dịch mua bán bất động sản giữa các bên (người mua, người bán) là giao dịch dân sự nên các bên thực hiện theo quy định của Luật Dân sự và quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng ký kết giữa các bên.

Trường hợp ngày 26/4/2012, Công ty cổ phần Mạnh Vạn Thắng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho Bà Trương Thu Huyền và Bà Nguyễn Kim Hoa thì Công ty phải xuất hóa đơn cho người mua theo quy định. Nếu Công ty cổ phần Mạnh Vạn Thắng không thực hiện đúng cam kết của hợp đồng thì các bên thực hiện theo Điều 6 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mà các bên đã ký theo quy định của pháp luật dân sự liên quan.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO